Scroll to top
cs

Kam se vydat na výlet...

Českomoravská vysočina je díky zachovalému životnímu prostředí častým cílem turistů toužících po klidu a odpočinku. Pro milovníky pěších tůr či vyjížděk na kole je v okolí Řásné velké množství turistických a cykloturistických značených cest vedoucích krásnou neporušenou přírodou.
V okolí Řásné je mnoho turistických zajímavostí, které se stále častěji stávají vyhledávanými cíly.
V letních měsících je v této oblasti příjemné koupání v čistých lesních rybnících.

Pro milovníky zimních sportů jsou v nejbližším okolí značené a rolbou upravené lyžařské běžecké tratě a 300 m dlouhá sjezdovka v nedalekém Mrákotíně. Možnost využití golfového hřiště.

Zřícenina hradu Štamberka – dochovány zbytky věže zdí na základů budov

Míchova skála – přes 10 m vysoké žulové skalisko – přírodní památka. Z jejího vrcholu je nádherný pohled do širokého okolí.

Studánka Páně – kameny obložený a upravený pramen výtečné vody

Javořice – nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny / 837 m/, na kterém stojí televizní věž.

Telč – velké množství kulturně historických památek, v r. 1992 bylo město zapsáno do seznamu světového dědictví / UNESCO/, zámek s muzeem, historické náměstí s renesančními a barokními domy s podloubím.
– stálá galerie Jana Zrzavého, zámecký park, stylové restaurace…
– každoroční konání významných kulturních akcí / Folkové prázdniny, Francouzská hudební akademie,…../

Hrad Roštejn – bývalé lovecké sídlo v hlubokých lesích, jemuž dominuje 28 m vysoká věž.

Nová Říše – překrásný areál premonstrátského kláštera – kostel sv. Petra a Pavla

Kostelní Vydří – karmelitánský klášter – v areálu Karmelitánské nakladatelství

Třešť – město betlémů

Golf – blízké golfové hřiště

– stálá galerie Jana Zrzavého, zámecký park, stylové restaurace…
– každoroční konání významných kulturních akcí / Folkové prázdniny, Francouzská hudební akademie,…../

Velký pařezitý rybník / 17 ha / založen roku 1505 jako zdroj vody pro Telč. Je přírodní rezervací se skvělými příležitostmi ke koupání.

Horní a Dolní Mrzatec, Malý pařezitý rybník – rybníky doporučené ke koupání

Práskolesy – dominantou obce je chráněná lípa srdčitá stará přes osm set let

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.